Lezingen en lessen

Sterrenkunde en ruimtevaart spreken tot de verbeelding. Maar tegelijk lijkt het heelal moeilijk en onbereikbaar. Het is daarom een kunst te kunnen uitleggen hoe begrijpelijk, verrassend en inspirerend het heelal kan zijn. Dit motiveert mij, Jeffrey Bout, publieke lezingen en gastlessen te geven in Noord Nederland. Ik laat mijn publiek het heelal beleven en maak tegelijk wetenschap en techniek toegankelijk.
De lezingen en gastlessen zijn presentaties waarbij alleen een projector of digibord nodig is. Deze presentaties zijn interactief van opzet en worden waar mogelijk verduidelijkt met schaalmodellen.

Publiekslezingen.

In overleg is veel mogelijk. Er kunnen diverse onderwerpen behandeld worden en voor ieder publiek: volwassenen, studenten, kinderen, sterrenkunde hobbyisten, enz. Voorbeelden:

 • ‘Van oerknal tot ons’. Het heelal kent een wonderbaarlijke geschiedenis. Van oersoep naar sterren naar planeten naar onszelf. Vele veranderingen hebben geleid tot onze Aarde en uiteindelijk zelfs tot wij mensen. Hoe heeft het leven zich kunnen ontwikkelen op onze blauwe planeet? Hoe bijzonder is dat? En hoe hangt dit af van onze plek in het heelal? Een lezing over onze kosmische afkomst. Over onze wetenschappelijke kennis van het heelal en onze plaats hierin. (Tevens aansluitend bij de “Big History” lesmethode.)
 • Het heelal heeft alle tijd’. Het heelal bestaat al 14 miljard; een lange tijd waarin van alles is gebeurd. Gigantische explosies vinden plaats in fracties van een seconde, terwijl grote veranderingen miljarden jaren duren. Daar ver weg lijkt tijd een andere rol te hebben dan hier op Aarde. Maar bestaat tijd wel of liggen verleden en toekomst vast? En… wat is tijd eigenlijk?
 • Op reis naar Mars’ . Gaan we op reis naar Mars? En gaan we er zelfs wonen? Sommigen zeggen van wel, dat de eerste Marsbewoner nu al is geboren. Maar de reis zal lang en moeilijk zijn. Kunnen we deze uitdaging wel aan? En… waarom zouden we eigenlijk?

In de agenda staan de volgende data van publiekslezingen vermeld. Over mijn recente activiteiten vertel ik op Twitter en Facebook.

Lessen voor het primair onderwijs.

De lessen sluiten aan bij diverse onderwijsdoelen en zijn tegelijk verrijkend. Ze zijn naar wens aan te passen en voor diverse doelgroepen, waaronder speciaal onderwijs. De lessen duren 30 minuten (groepen 1 t/m 5) tot 45 minuten (groepen 6 t/m 8). In een dagdeel kunnen 3 à 4 lessen gegeven worden, in een dag 6 à 7. Voorbeelden:

 • De Maan’ voor groep 1 t/m 5 (registratie). Kun je de Maan pakken? Wat is de Maan? Waarom is die soms half en soms vol?
 • De Zon en de Sterren‘ voor groep 1 t/m 5. Hoe groot is de Zon? Wat zijn sterrenbeelden? Hoe ver zijn de sterren en gaan we er heen?
 • Leven in de Ruimte’ voor groep 6 t/m 8 (registratie). Wat weten we over buitenaards leven? Wat kunnen we bedenken zonder ze te zien? Kunnen wij ze vinden? Kunnen we op reis naar andere planeten en de sterren?
 • Op reis naar Mars’ (registratie) voor groep 6 t/m 8. Gaan we op reis naar Mars? En gaan we er zelfs wonen? Sommigen zeggen van wel, dat de eerste Marsbewoner nu al is geboren. Maar de reis zal lang en moeilijk zijn. Kunnen we deze uitdaging wel aan? En… waarom zouden we eigenlijk??

Lessen voor het middelbaar onderwijs.

De lessen duren een lesuur en bevatten naast een rode draad veel algemene sterrenkunde. Voorbeelden:

 • Een les op maat. Aansluitend op uw ‘Nieuwe Natuurkunde’ lesmethode en tegelijk verrijkend.
 • ‘Van oerknal tot ons’. Het heelal kent een wonderbaarlijke geschiedenis. Van oersoep naar sterren naar planeten naar onszelf. Vele veranderingen hebben geleid tot onze Aarde en uiteindelijk zelfs tot wij mensen. Hoe heeft het leven zich kunnen ontwikkelen op onze blauwe planeet? Hoe bijzonder is dat? En hoe hangt dit af van onze plek in het heelal? Een les over onze kosmische afkomst. Over onze wetenschappelijke kennis van het heelal en onze plaats hierin.
 • ‘Het heelal heeft alle tijd’ voor alle jaren havo/vwo. Het heelal bestaat al 14 miljard; een lange tijd met onszelf als resultaat. In het heelal gebeurt van alles. Gigantische explosies vinden plaats in fracties van een seconde, terwijl grote veranderingen miljarden jaren duren. Daar ver weg lijkt tijd een andere rol te hebben dan hier op Aarde. Maar bestaat tijd wel of liggen verleden en toekomst vast? En… wat is tijd eigenlijk?
 • Leven in de Ruimte’ voor alle niveaus (registratie). Wat weten we over buitenaards leven? Wat kunnen we bedenken zonder ze te zien? Kunnen wij ze vinden? Kunnen we op reis naar andere planeten en de sterren?
 • Op reis naar Mars’ (registratie) voor alle niveaus. Gaan we op reis naar Mars? En gaan we er zelfs wonen? Sommigen zeggen van wel, dat de eerste Marsbewoner nu al is geboren. Maar de reis zal lang en moeilijk zijn. Kunnen we deze uitdaging wel aan? En… waarom zouden we eigenlijk??

Facebook YouTube YouTube YouTube YouTube